Laboratoris

Urbanística IV

Exercici de curs

MICROPOLS EN LA BARCELONA METROPOLITANA.
Hubs i microhubs de mobilitat. Transformació dels parquings i espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

portada ager

 
Informació General Exercici 01: Atles de la nova mobilitat Exercici 02: Estratègies Exercici 03: Proposta Inicial LLIURAMENT FINAL

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Full d’Exercici per veure els àmbits de treball, els materials i la bibliografia:
EXERCICI DE CURS URBANISTICA IV QP 2016-2017

Grups de laboratori:
GRUPS DE TREBALL QP 2016-2017

Bases de treball:
Base taula fotografies
Instruccions fotografies + taula
Base Presentació A3
Base LLIURAMENT FINAL

 

Exercici 01: Atles de la nova mobilitat

Objectius:
Identificar i cartografiar la “situació territorial” proposada.
Es tracta de cartografiar els aparcaments del municipi/districte elegit.
Recomanem consultar la BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA adjunta al full de l’exercici.

Documents a lliurar:
CARTOGRAFIES DIN-A3 vertical, segons base, escala 1/15.000 o inferior, cada cartografia en un A3 (o dos si no hi cap). (Format paper + Format digital):
a. Plànol aparcaments
b. Plànol estructura urbana
c. Plànol de planejament vigent
d. Plànol superposició
e. Fotografies dels aparcaments (ortofoto o fotografia de l’espai) + Taula-Base de dades (INSTRUCCIONS PER A LES FOTOS I LA TAULA
· Model de presentació a utilitzar:ARXIUS BASE LAMINES DIN-A3
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR L’EXERCICI 01

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

Torna a dalt
 

Exercici 02: Estratègies

Objectius:
Comprensió de les tipologies d’aparcament detectades, classificació de les mateixes i lectura crítica del plaejament.
Primera diagnosi i primeres estratègies.

Documents a lliurar:
CARTOGRAFIES DIN-A3 vertical, segons base, escala 1/15.000 o inferior, cada cartografia en un A3 (o dos si no hi cap). (Format paper + Format digital):
a. Documents necessaris per a l’explicació de l’objectiu (anàlisi, tipologies, relacions urbanes, classificacions..)
b. Plànol de síntesi de primeres estratègies (mateix enquadrament i escala que a l’Exercici 1)
· Model de presentació a utilitzar:ARXIUS BASE LAMINES DIN-A3

Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR L’EXERCICI 02

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

Torna a dalt
 

Exercici 03: Proposta inicial

Objectius:
Plantejament d’estratègies, actuacions i propostes de projecte per a una nova plaça mòbil.

Documents a lliurar:
CARTOGRAFIES DIN-A3 vertical, segons base, escala 1/15.000 o inferior, cada cartografia en un A3 (o dos si no hi cap). (Format paper + Format digital):
a. Documents necessaris per a l’explicació de la proposta
b. Plànol de síntesi de primeres estratègies (mateix enquadrament i escala que a l’Exercici 1 i 2)
· Model de presentació a utilitzar:ARXIUS BASE LAMINES DIN-A3

Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR L’EXERCICI 03

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

Torna a dalt
 

Exercici 04: LLIURAMENT FINAL

Objectius:
Plantejament d’estratègies, actuacions i propostes de projecte per a una nova plaça mòbil. Resum i aportacions dels documents elaborats durant el curs.

Documents a lliurar:
CARTOGRAFIES DIN-A3 vertical, segons base, escala 1/15.000 o inferior, cada cartografia en un A3 (o dos si no hi cap). (Format paper + Format digital):
a. Documents necessaris per a l’explicació de la proposta
b. Plànols de síntesi del procés (detecció, anàlisi i proposta) (mateix enquadrament i escala que a l’Exercici 1, 2 i 3)
· Model de PORTADA del lliurament final:ARXIU BASE PORTADA
· Model de presentació a utilitzar:ARXIUS BASE LAMINES DIN-A3

Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR EL LLIURAMENT FINAL

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

Torna a dalt

 
Atenció! Tota documentació que no sigui elaboració pròpia ha d’estar citada correctament. Podeu consultar aquí com fer-ho si necessiteu ajuda.