Laboratoris

Urbanística IV

Exercici de curs

TRANSECT: DELTA LLOBREGAT > SAMONTÀ, de les ciutats del pla a la muntanya

transect

La infraestructura ecosistèmica per regenerar la ciutat.
Corredors verds, passejos, eixos cívics. Transicions ecològiques.
Noves mobilitats col·lectives, interconnectades i de baixes emissions. Hubs i microhubs.
Regeneracions programàtiques d’espais d’oportunitat.
Optimització dels recursos de la metròpolis productiva.
En el context del pla director urbanístic metropolità.

 
 
Informació General
 
 
Lliurament dels Exercicis

 
 

INFORMACIÓ GENERAL

EXERCICI DE CURS URBANISTICA IV QP 2019-2020
GRUPS DE TREBALL QP 2019-2020

 

LLIURAMENT DELS EXERCICIS

ENLLAÇ PER A CARREGAR ELS EXERCICIS DEL CURS

Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

 
Atenció! Tota documentació que no sigui elaboració pròpia ha d’estar citada correctament. Podeu consultar aquí com fer-ho si necessiteu ajuda.