Laboratoris

Taller PUc

Lliuraments / Materials

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ MATERIALS EXERCICIS I LLIURAMENTS
 

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

Grups de treball: GRUPS DE TREBALL PUC QP 2016-2017

El curs es desenvoluparà en dues parts:

Primera part: SEMINARI STUDIO, organitzada en treball en grup (màxim tres estudiants). L’objectiu es preparar als estudiants a una definició integral del projecte, des de la identificació dels problemes i oportunitats d’un edifici, espai, d’una part de ciutat, territori, o d’un sistema territorial.
En aquesta fase es realitzaran:

Exercici 1: ATLAS
DESCARREGA AQUÍ ELS TEMES I ELS GRUPS DE L’ATLAS

Cada grup de treball produirà una documentació que es lliurarà en forma de llibrets DIN-A4 vertical amb els materials informatius, croquis, dibuixos, etc. Aquest material es compilarà en un dossier general que serà de consulta sobre aquests temes per a tots els membres del taller (es dipositarà a la pàgina web del curs).

Segona part: TALLER, es destinarà al desenvolupament del projecte. Es resoldrà l’ordenació general i l’arquitectura detallant els edificis en plantes, seccions, façanes, estructura i sistema constructiu. Es farà el seguiment dels treballs i propostes desenvolupades per part dels grups d’estudiants.

Els treballs de les distintes fases es recolliran en els diferents lliuraments (format A1 vertical) en versió paper i digital degudament estructurats i sistematitzats.

Per a poder optimitzar les correccions dels treballs, en general, els dies de lliurament dels treballs seran els dilluns i els dies de correcció col·lectiva dels mateixos seran els dimecres, per la qual cosa es demana la màxima puntualitat aquests dies.

És molt recomanable aprofitar l’espai de l’aula per a treballar amb el grup, d’aquesta manera es pot produir intercanvi d’informació entre altres grups i també amb l’equip docent per a poder generar realment un ambient de taller productiu i enriquidor.

DOCUMENTS A ELABORAR EN EL TALLER (orientatiu)
Planta del projecte a la ciutat 1/2000, 1/1000; planta de conjunt del projecte urbà 1/500; plantes generals d’àmbits de projecte 1/200; plantes parcials 1/50; alçats i seccions generals 1/200; alçats i seccions parcials 1/50; detalls constructius 1/20; maqueta; maqueta detalls constructius 3D, fotomuntatges; dossier DIN‐A3; presentació en powerpoint; CD amb els materials del projecte; panells DIN-A1 (o major, preferiblement verticals).

Torna a dalt
 

MATERIALS

WEBS/ARTICLES RELACIONATS
Ajuntament de Barcelona. Procés de renovació de la Meridiana
Ajuntament de Barcelona. Procés de renovació de la Meridiana. DOCUMENTS

DESCÀRREGA DE MATERIALS

Torna a dalt

EXERCICIS I LLIURAMENTS

EXERCICI 01
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR L’EXERCICI 01

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box.

LLIURAMENT 01
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR EL LLIURAMENT 01

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box.

LLIURAMENT 02
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR EL LLIURAMENT 02

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box.

LLIURAMENT 03
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR EL LLIURAMENT 03

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box.

LLIURAMENT FINAL
Lliurament digital:
· Carrega des d’aquest enllaç el teu exercici: ENLLAÇ PER A CARREGAR EL LLIURAMENT FINAL

· Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Box.

Torna a dalt
 

 
Atenció! Tota documentació que no sigui elaboració pròpia ha d’estar citada correctament. Podeu consultar aquí com fer-ho si necessiteu ajuda.