Contacto

Dirección

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Edifici CRITT Mòdul 21
C. Pere Serra, 1-15
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Email y teléfono

Teléfono: +34 93 405 43 14
Email: ciutatmosaicterritorial@gmail.com

Alumnos de Paisajes Culturales: paisajesculturales.etsav@gmail.com

Alumnos de Urbanística 8: urb8.etsav@gmail.com