Contact

Address

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Edifici CRITT Mòdul 21
C. Pere Serra, 1-15
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Email and phone

Phone: +34 93 405 43 14
Email: ciutatmosaicterritorial@gmail.com

Students of “Paisatges Culturals”: paisajesculturales.etsav@gmail.com

Students of “Urbanística 8″: urb8.etsav@gmail.com